Tryskanie

V prípade potreby povrch materiálov či zvarov opracujeme otryskávaním oceľovým abrazívom. Vďaka tomuto postupu sa odstránia všetky stopy okují, hrdze a iných nečistôt.