Ohýbanie CNC 3D

Našou hlavnou činnosťou je ohýbanie drôtu na moderných CNC 3D ohýbačkách. Uspokojíme požiadavky sériovej aj kusovej výroby. Vďaka nášmu technologickému vybaveniu ohýbame oceľové, nerezové, pozinkované a pomedené drôty v rozmedzí hrúbok 2-16 mm od jednoduchých po veľmi zložité tvary s dodržaním vysokých nárokov na presnosť a kvalitu prevedenia. Disponujeme výkonnými stroji od výrobců AIM a Numalliance.