Služby

Máme dlhoročné skúsenosti so sériovou výrobou. Naším hlavnm odberateľom je automobilový priemysel, ktorý kladie vysoké nároky na kvalitu výrobkov a termíny dodávok. Medzi našich ďaľších sériových odbetateľov patrí zdravotnícky priemysel, nábytkársky priemysel a strojárenstvo. Ctíme stabilitu dodávok a špecifické požiadavky zákazníka na balenie.

Automotive

Medzi našich hlavných odberateľov patrí automobilový priemysel. Dlhodobe dodržujeme prísne nároky na kvalitu a termíny dodávok sériovej výroby. Sme shopní zaistiť tiež 100% kontrolu vyrábaných veľkosériových dielov.

Zdravotníctvo

Od zrodu našej spoločnosti dodávame do veľmi známej spoločnosti, ktorá sa zaoberá výrobou zdravotníckych pomôcok a to do spoločnosti Linet, spol s r.o.

Nábytkárstvo

Pre nábytkárske odvetvie vyrábame drôtené koše, mriežky, euroháky do predajných stojanov atď. Naše produkty nájdete i vo výrobkoch švédskej firmy IKEA.