Stavebný priemysel

Ponúkame množstvo najrôznejších tvarov a použitia v mnohých aplikáciách. Ako sú napríklad stavby mostov. Všetko v najvyššej kvalite tradičného českého strjárenstva.