Letecky priemysel

Dôkazom našich schopností je, že poskytujeme svoje služby i dodávateľom leteckého priemyslu.