Využívame moderné technologie, umožňujúce ohýbanie drôtu do takmer ľubovoľných tvarov

Naše výrobky dodávame do viacerých priemyselných odvetví

Automobilový
priemysel

Vlaky
autobusy

Letecký
priemysel

Nábytkárstvo a vybavenie
predajní

Zdravotníctvo

Poľnohospodárstvo a
záhradkárstvo

Stavebný
priemysel

Ohýbanie drôtu 2-16 mm

Ohýbame drôty (2-16mm) na moderných CNC 3D ohýbačkách. S vysokou prenosťou sa venujeme sériovej a kusovej výrobe.

Zváranie drôtov bodovaním

Bodujeme drôty na jedno a viac bodových zariadeniach

Lisovanie